Čtvrtletník pro leteckou osvětu

Vydává Spolek Classic Trainers, Hangár 3, letište Plzen Líne (LKLN)
Redaktor: Radim Vojta

Cena:
Elektronická verze na stránkách www.classictrainers.cz ZDARMA
Tištená verze 110Kc (na pokrytí nákladu na tisk)

Volně šiřitelné pro vlastní potřebu. Použití textu či fotografií pouze se souhlasem vydavatele!

pdfCT_magazin_1.pdfvelikost: 50,46MB