Dolní Kamenice - poslední sestřel

Dne 8.5.1945 v 7.15 hod, v den kdy vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých vojsk, byli občané obce vyděšeni prudkou palbou. Někteří měli strach, že Němci střílí po vyvěšených československých vlajkách a chtěli je sundavat. Naštěstí se vzápětí ukázalo, že německé letadlo je naopak ostřelováno americkým stíhačem a bylo donuceno přistát za obcí na poli.


Německé letadlo byla bitevní verze stíhačky Focke Wulf FW 190 F-8 patřící štábu III. skupiny bitevní eskadry 10, která na konci války bránila Vídeň, pak se přesunula k Přerovu, odkud se účastnila bitvy o Brno, a nakonec 3.5. ustoupila na letiště ve Vysokém Mýtě ve východních Čechách. Právě odtud vzlétly 8.5.1945 dva Focke Wulfy štábní letky jihozápadním směrem. Jejich osádky porušily zákaz jakýchkoli přesunů v den kapitulace, ale snaha vyhnout se zajetí Rudou armádou byla silnější.

 

Na opačné straně fronty, z Američany obsazeného letiště ve Fürthu u Norimberka, v 6:30 vzlétla hlídka dvou Mustangů P-51 patřících ke 162. průzkumné letce letectva Spojených států amerických. Letouny byly jednomístné stíhačky přestavěné na fotoprůzkumné verze. Hlídku vedl nadporučík Manuel W. Geiger a spolu s ním na druhém stroji vzlétl podporučík Stanley F. Newman. Úkolem jejich letu bylo ze vzduchu zkontrolovat soustředění německých zajatců do zajateckých táborů.

 

Podporučík Newman nedaleko Plzně jako první zahlédl oba Focke Wulfy. Američané si vymanévrovali pozici k útoku, začali Němce pronásledovat a ostřelovat. Ti tak byli nuceni s poškozenými letouny nouzově dosednout na zem.

 

Jedno z letadel označené číslem 5 nouzově přistálo u Dolní Kamenice, druhé dosedlo na břicho mezi Hlohovou a Močerady. Toto letadlo bylo označeno číslem 2. Přesto, že se jednalo o jednomístné stroje, z „hlohovského“ vyskočili dva letci a snažili se uniknout do nedalekého lesa Borku. Byli však zadrženi místními občany a předáni Američanům.

Podporučík Newman byl za tuto akci vyznamenán plaketou za sestřelení posledního německého stíhače války.

 

Fotorekonstrukce místa nouzového přistání FW-190F-8 "zelená 5" u obce Dolní Kamenice


Dobová fotografie z místa nouzového přistání FW-190F-8 "zelená 5" u obce Dolní Kamenice

 

Barevná podoba FW-190F-8 "zelená 5"

 

P-51C-1-NT Mustang. Průzkumná verze stíhacího letounu v barvách 162. průzkumné letky.

 

Místa nouzových přistání obou FW-190F-8