11.08.2016

Fly In Plzeň Líně 2016

Letos jsme se potřetí sešli s našimi kamarády, piloty a příznivci na sletu v Plzni Líních.

Nově jsme se mohli pochlubit s rekonstruovanými prostory Hangáru 3 a celou sbírkou.

Počtem letadel a hlavně zastoupením warbirdů můžeme konkurovat leckterému leteckému dni, ale v komorním provedení. Slet je hlavně o lidech kolem letadel a ne o letadlech samotných.

Všichni jsme si pátek a sobotu užili a již nyní se těšíme na další ročník, který bude trochu jiný, abychom se vrátili k původní myšlence sletu…..

Děkuji všem, kteří za námi přiletěli, sponzorům a hlavně všem kamarádům z Classic Trainers, bez jejichž obětavé práce, by se celá akce nemohla uskutečnit.

 

Jirka

 

FOTOGALERIE