IMAGE:

28.října 2019 jsme důstojně oslavili 101. výročí založení Československého státu otevřením rozšířené expozice v muzeu Hangár 3, které provozuje spolek Classic Trainers z.s.

Za všemi novinkami je usilovná několikaměsíční práce členů spolku, bez jejichž nadšení by celý projekt nikdy nemohl vzniknout. Všichni spravují vše v Hangáru 3 ve svém volném čase.

Těsně před otevřením hangáru veřejnosti byl slavnostně odhalen panel věnovaný generálu Janu Romanu Irvingovi, příslušníku slavné 311. bombardovací perutě RAF. Této slavnostní role se zhostila upřímně dojatá dcera pana generála Iveta Irvingová.

Během krásného slunečného dne nás navštívilo okolo tisíce příznivců. Opět nás potěšil velký zájem rodin s dětmi a vlastně lidí všech věkových kategorií. To je známka toho, že to co děláme je správné.