Jiří Hartman se narodil 24. října 1917 v Praze.  Začátkem 20-tých let byl Jiřího otec přijatý do Škodových závod v Plzni a tak se rodina přestěhovala do Plzně.
Počas studia na reálnom gymnáziu mu učarovalo letectvo, začal navštěvovat místní západočeský aeroklub a v září 1935 získal civilní letecký diplom.
 
V létě 1939 odešel přes Polsko a Francii do Velké Británie. Tam létal nejprve jako zalétávač, potom jako stíhač u 312., 111. a 310. čs. stíhací peruti. V bitvě u Dieppe poškodil Bf 110. Stal se velitelem letky A, později převzal velení celé perutě.
 
V ČSR po válce velel zprvu 10. stíhacímu pluku ve Kbelích a 8. pluku v Brně. Krátce po únoru 1948 uprchl přes Šumavu a Německo zpět do Británie a vstoupil opět do RAF. Létal na stíhačkách Meteor. Destileté působení ukončil jako pilot vrtulníku záchranné služby u 275. perutě.
 
V roce 1991 byl morálně a politicky rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka. V březnu 1992 byl povýšen presidentem republiky do generálské hodnosti. Je držitelem šesti čs. válečných křížů 1939 a britského DFC.
Krátce po válce byl jmenován čestným členem Západočeského aeroklubu.
 
Po Válce Jiří Hartman zůstal žít v Británii, kde 27. března 2006 zemřel. Pochovaný je v Anglickém Porchesteru.
 
Do osvobozené vlasti přivedl 310 peruť dne 13.8.1945 její velitel S/Ldr J.Hartman na tomto osobním Spitfiru LF. Mk. IXE , TE551, NN-D