Historie a současnost objektu Hangár 3

Hangár 3 byl postaven v roce 1952 a slouží od samého počátku provozu líňského letiště. Postupem let se v hangáru vystřídalo několik leteckých technických útvarů a jednotek: 5. slp 1952-91,8. lsp 1952-54,16. slp 1952-58, 3. sld 1952-58, 1. vrlt 1960-63, 45. dpzlp 1959-69.

1.1.1953 byla letecká divizní opravna LDO vyčleněna z velitelství 3. lsdp v Líních a zřízen samostatný útvar 3. letecká di vizní opravna VÚ 5616 Líně. 20.7.1961 byla reorganizována 3. ldo v Líních a vznikla 23. opravna VÚ 7502 v Žatci a podřízena velitelství 3. sboru PVOS.

Údržba letecké techniky útvarů a jednotek: 5. slp 1952-91, 1. ltvpz 1985-92, 1. vro, 2. vro, 19. vro, 20. vro, 11. vrp 1991-1994. 1.1.1995 z podstaty bývalé 7. LVO České Budějovice a sloučením s “líňskou“ 31. LVO  byla přejmenována na 51. leteckou opravárenskou základnu 51. LOZ.

V roce 1996 přišly do Líní vrtulníky W-3A Sokol. Poslední "přečíslování" na  31. LOZ  proběhlo v létě r. 1997 při vzniku Vzdušných sil AČR v tomtéž roce byla 31. LOZ zrušena.

Po roce 1996 sloužil Hangár 3 jako základna pro vrtulníky  LSZ W-3A Sokol do přesunu v roce 1998 do stávajícího objektu Hangáru 2.

Po odchodu LZS sloužil Hangár 3 do roku 2010 jako sklad. Celý objekt byl značně zanedbán a zdevastován.

Současnost

IMAGE: Pohled do rekonstruovaného hangáru 3 Classic Trainers, 2.září 2017 - den otevřeného Hangáru 3 pro veřejnost.

Od poloviny roku 2012 slouží Hangár 3 opět svému účelu. V objektu jsou hangárovány cenné historické letouny sdružení Classic Trainers a v druhé části jsou hangárovány letouny AN 2 aeroklubu Plzeň Bory a letouny společnosti Georeal.

Hangár je sice používán, ale vzhledem k jeho zanedbávání v letech uplynulých vyžaduje značné investice. Na jaře 2016 jsme z vlastních zdrojů zahájili rekonstrukci naší využívané části Hangáru 3. Započali jsme tak cestu jedinečné možnosti vybudovat z Hangáru 3 unikátní muzejní komplex, vycházející z původního účelu hangáru. Postupnou a náročnou rekonstrukcí vzniklo letecké muzeum, spojující unikátní sbírku jak letuschopných, tak statických exponátů dokumentujících rozvoj letectví od doby před druhou světovou válkou do konce studené války. V hangáru probíhá údržba a renovace historických letounů. Významnou součástí muzea je sekce, která  přibližuje historii plzeňského letectví od konce 18 století do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována historii Západočeského aeroklubu , činnosti plzeňských letců v RAF , 5. stíhacímu leteckému pluku a leteckým událostem na plzeňsku a jejich artefaktům z konce války 1945.

Základem sbírek jsou letuschopné letouny Boeing B75 Stearman, North American Harvard Mk.IIa, Pilatus P2-05, Stinson AT 19B / Reliant Mk.III, Sokol M1D, Zlín Z526M, Fairchild F 24 – UC 61K Argus III a přes letní sezonu i legendární Spitfire Mk.XVI a Bü 133C Jungmeister majitele Stephena Steada z Classic Aircraft Displays. Jako zvláštní hosté jsou v muzeu během sezóny umístěny krátkodobě i letouny ze sbírek Točná Vintage Aviation.

Přeměna Hangáru 3 v Plzni Líních na letecké muzeum a vzdělávací centrum, zejména pro mladou generaci, nabízí unikátní možnost pro přiblížení současnosti a slavné historie československého letectví. Zároveň pak zaujme pevné místo v zamýšleném rozvoji plzeňského letiště Líně.

Vzniklo tak i jediné skutečné letecké muzeum v Západočeském kraji, které je zároveň svou koncepcí a zastoupením létajících exponátů unikátní v celé ČR.

Fotogalerie rekonstrukce Hangáru 3