Narodil se 14.7.1911 v Hromnicích u Plzně
Absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a letecké oddělení vojenské akademie v Prostějově. Po odchodu z Prostějovské akademie působil poručík Liška u pluku č.1 - TGM v Hradci Králové. V červenci 1939 odešel do Polska. V protektorátě zanechal manželku,  která pro těhotenství nemohla manžela následovat a byla pak gestapem celou válku vyslýchána a přes rok vězněna. Byl přijat do polského letectva, ale k létání se již nedostal pro nedostatek letadel a rychlý spád událostí. 19.září 1939 byl spolu s čs. vojenskou skupinou (tzv. český legion) při ústupu zajat  sovětskou armádou a  internován na území SSSR. Po intervenci čsl. zahraniční vlády ve Francii byla skupina letců z internace uvolněna a odeslána zpět do Francie přes Istambul, Egypt, do Indie a zpět okolo Afriky. Cesta trvala tři měsíce. Během této doby byla Francie poražena  a letci dopluli v říjnu 1940 do Velké Británie.

Antonín Liška odešel po krátkém výcviku nejdříve k 1. britské stíhací squadroně na Hurricane II, pak k 312. čs. stíhací  peruti, kde létal na Spitfire II, Vb. Při bojovém letu 29.6. 1942 utrpěl těžká zranění. Po rekonvaslescenci absolvoval kurs operačních kontrolorů, stáž u Hlásného sboru a nakonec školu dopravního letectva. Pracoval na velitelství dopravního letectva jako styčný důstojník.
 
Spitfire Mk.VB BL289 DU-R na kterém F/Lt Antonín Liška 3.června 1942 poškodil ve vzdušném boji jeden FW190A od III./JG 2.
 
Po návratu do ČSR byl zařazen do nově vytvořeného Leteckého dopravního pluku jako zástupce velitele, později jako velitel. Zde létal mimo jiné s ministrem zahraničí Janem Masarykem.

V roce 1949 byl z armády bez důvodu propuštěn. Prodával automobily, rozvážel mléko, pracoval jako parketář, později v konstrukčním útvaru Hutního projektu Plzeň a ve Škodovce (tehdy závody V.I. Lenina) jako odbytový pracovník, také zde v závodní škole práce vyučoval angličtinu. Až v roce 1968 mohl jako člen Svazu protifašistických bojovníků chodit na besedy s mládeží.

Po roce 1989 se zapojil do činnosti Svazu bojovníků za svobodu, Svazu letců ČR, Leteckého historického klubu Plzeň a Aeroklubu Plzeň – Letkov, kde je čestným předsedou. Je čestným občanem Plzně a obce Hromnice. Režiséru Zdeňku Svěrákovi pomohl při psaní scénáře k filmu o čs. letcích ve Velké Británii Tmavomodrý svět . Antonín Liška zemřel 3. 12. 1998. Pohřben je v rodných Hromnicích.

Svoje válečné prožitky publikoval v knihách Stíny na obloze (J .R.Vilímek 1946), Jak se plaší smrt (Naše vojsko 1983 a další tři vydání) a Cesty mužů (Sorgend Plzeň 1992).