04.07.2013

Výprava na Dobrošovské pevnosti

Podnikli jsme výpravu na Dobrošov, nad Kladským průsmykem, kde naši dědové budovali systém opevnění, který nás měl bránit proti rozpínavosti Německa.

Do dnešního dne se dochovaly unikátní dělostřelecké sruby a pěchotní pevnosti, které jsou udržovány v provozuschopném stavu, jak státem, tak spolky nadšenců.

 

Náš obdiv patří jak našim dědům, tak nadšencům, kteří udržují tyto historické objekty v originálním stavu. Velmi nás zaujala nejen prohlídka srubu Zelený a Můstek, který se fašisté snažili marně zničit střelami Rochling, ale také sruby Polsko, Hrobka a zejména Lom a Březinka, které jsou vybaveny do původního stavu z roku 1938, včetně originální a původní výzbroje a vybavení. Se členy klubu vojenské historie Náchod jsme našli společnou řeč a patří jim náš obdiv.

 

""

 

""