22.07.2017

Harvard v novém zbarvení RAF

Nové zbarvení Harvardu N696RE nese odkaz na výcvik našich pilotů v Anglii !

Historie

Americký cvičný typ pro pokračovací výcvik, legendární North American T-6 Texan, je oblíbeným strojem na leteckých dnech v Evropě i zámoří. Jeho kořeny sahají až do roku 1935.  Celková produkce tohoto letounu, včetně licenční, dosáhla úctyhodného čísla 21 565 kusů. V původním označení NA-26 sloužil u amerických leteckých složek k výcviku armádních i námořních pilotů ke střeleckému i přístrojovému výcviku. Postupně přeznačován a vyvíjen se stal tento dvoumístný dolnoplošník, již roku 1939, předmětem dodávek pro britské a kanadské letectvo pod názvem Harvard Mk.I. Již tehdy jej charakterizovala standardní pohonná jednotka, hvězdicový vzduchem chlazený radiální devítiválec Pratt&Whitney Wasp řady 1340. Podle požadavků se další verze externě měnily co do změny designu centroplánu, podoby prosklení kabiny, obrysu směrovky a konců křídla i kombinace zvolených stavebních materiálů. Pro verzi Mk.II byla např. charakteristická konstrukce zadní části trupu z tvarované překližky. V odpovídající verzi pro americké letectvo (AT-16-ND), začala v květnu 1942 vyrábět v licenci kanadská firma Noordyun Harvardy Mk.IIb. Tyto celokovové stroje s plátnem potaženými kormidly vydržely ve službě dlouho po skončení války u letectev řady zemí, zejména Commonwealthu.

 

Harvard a českoslovenští piloti na západě

Čs. piloti získali první kontakt s těmito stroji již v letech 1939/40 za francouzské kampaně, zejména na půdě stíhacího výcvikového střediska CIC v Chartres a letecké školy v Avordu. Jednalo se o verzi NA-26 s pevným podvozkem NA-57, přezdívanou v Armée de l´Air „Nord“. Po ústupu do Británie pak naši piloti, kteří zahájili v srpnu 1940 kurs u jednotky stíhacího výcviku (6. Operational Training Unit) v Sutton Bridge, zde své první letecké kroky spojili právě s Harvardy Mk.I, než byli vpuštěni na stíhačky Hurricane.

 

Po přesunu leteckých škol do Kanady se hlavní bází pokračovacího výcviku RAF s Harvardy Mk.II/IIb, počínaje rokem 1942, staly pro čs. pilotní žáky No.39 Service Flying Training School ve Swift Current, 37. SFTS v Calgary, 32. SFTS v Moose Jaw a 34. SFTS Medicine Hat, kudy prošlo nejvíce z nich. Od podzimu 1944, kdy bylo jasné, že Německo bude poraženo, docházelo k rušení pilotních škol RAF v Kanadě. Od října 1944 do jara 1945 proto dokončovali poslední pilotní adepti svoje kursy u 13. SFTS (RCAF) v North Battleford, vedeni zůstávajícími čs. instruktory. Ostatní pilotní adepti, kteří již do Kanady nemohli být odesláni pak tvořili poslední běh, který se v pokračovací fázi plně, či jen zčásti, završil až v poválečných měsících na britském území.

 

Již v předstihu začaly být od jara 1944 dodávány Harvardy Mk.IIb ze zámoří do Británie a zčásti zůstaly uskladněny. Zbytek obdržely v srpnu tamní pokračovací školy RAF. Z těch, u nichž se nacházeli čs. žáci a učitelé létání je možné uvést No.5 (Pilot) Advaced Flying Unit v Tern Hillu. Zde se měnilo původní vybavení britských Milesů Master na americký typ za účelem pokračovacího létání žáků, aby uvykli na nové prostředí před odesláním do stíhacího školení na Spitfirech. Sem putovali mladí piloti, kteří ještě stihli dokončit poslední kursy v Kanadě. Tragickým momentem těchto školení se stalo datum 30. 11. 1944, kdy s Harvardem 5(P)AFU smrtelně havaroval za panující mlhy na úpatí kopce Stg. Julius Šofránko

 

 

17. SFTS Spitalgate a Harvard FX352

Druhým obdobným zařízením, u něhož proběhly zcela poslední pokračovací kursy čs. žáků na britském území se stala No.17 SFTS ve Spitalgate (hr. Lincolnshire). Škola měla dva oddíly. Vícemotorovou část tvořily stroje Airspeed Oxford, jednomotorovou pak Mastery, od léta 1944 nahrazované Harvardy. Působili zde i čs. instruktoři, povětšinou na Oxfordech, ale od prosince 1944 např. i zkušený stíhač Flight Lieutenant Vojtěch Smolík DFC. Ve dnech 4. a 17. 7. 1945 sem nastoupilo celkem 14 pilotních adeptů, kteří měli ukončit školení až v únoru 1946, avšak až tam nedospěli. Na Harvardech se ve Spitalgate školili toliko jeden měsíc a kurs tak předčasně ukončili v souvislosti s návratem do ČSR, kde jim bylo umožněno osnovu dokončit. Byli jimi: AC 2 V. Brand, E. Ďurica, J. Fidler, J. Janderka, J. Koman, J. Körper, L. Marmol, D. Matus, V. Matus, K. Matějka, K. Reizs, M. Svoboda, K. Sýkora a M. Tusar.

 

Mezi 30 známými Harvardy, které tito žáci létali se zařazením u 2. cvičné squadrony 17. SFTS, se nacházel rovněž stroj čísla FX352, nesoucí pořadové číslo „11“. Stejně jako ostatní byl na ostrovy dodán celý ve žlutém nátěru. Před uvedením do služby se jeho barevná podoba změnila u jedné z technických jednotek (Maintenance Unit), přestříkáním zelenými a hnědými kamuflážními poli na horních a bočních plochách a aplikací odpovídajícího typu aktuálního výsostného označení. Jeho zařazení k uvedené škole proběhlo v srpnu 1944. Vzhledem k tomu, že tou dobou již pominulo nebezpečí napadání ostrovů nepř. leteckou činností, rozšířily se žluté identifikační plochy strojů leteckých škol, včetně Harvardů, jimž byl aplikován široký prstenec na zadní části trupu. Ve Spitalgate letoun pokračoval i po skončení války, a to i od června 1947, kdy byla jednotka přejmenována na No.1 Flying Training School. Zbaven kamufláže a uveden zpětně do žlutého finiše, nalezl v lednu 1948 své finální zařazení u No. 6. Flying Training School v Tern Hillu (hr. Shropshire). Zde nosil černé čtyřmístné kódování „FBH-F“, které RAF používalo v letech 1947-51. Konec stroje znamenal 30. říjen 1950, kdy s ním žák při dlouhém výběhu za přistání na mateřském letišti havaroval, což vedlo k odpisu.

 

Linka do součastnosti

AT6C Harvard Mk-IIa, který je součástí sbírky muzea Classic Trainers z.s. Hangár 3 v Plzni Líních, byl přestříkán do podoby stroje FX 352, aby připomínal tuto méně známou, ale důležitou kapitolu československého a českého vojenského letectva . Zároveň bude sloužit k propagaci letectva a státního podniku LOM Praha, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany ČR.. V roce 2018 si připomeneme 100.výročí založení Československa a také československého letectva a Harvard FX352 se jistě přispěje k oslavám tohoto výročí a tradice letectva v Českých zemích.