09.07.2024

Návštěva dětského tábora DDM Kamarád

Během letních prázdnin nás již každoročně navštěvují různé dětské tábory. Nejinak tomu je i letos. Dnes byl na návštěvě spřátelený letecký tábor DDM Kamarád Třemošná. Přes 80 nadšených táborníků si prohlédlo leteckou techniku v Hangáru 3 a unikátní artefakty v Muzeu. Na závěr proběhla letecká ukázka Mustangu. Děkujeme za návštěvu