Plzeňští letci v boji za svobodu 1940 - 1945

 

 

Od nástupu Hitlera k moci v roce 1933 Německo připravovalo plány na zotročení evropských národů. Československo (ČSR), v té době jeden z nejdemokratičtějších států na svítě, se připravovalo k obraně. Vlastenecká výchova v rodinách, ve Škole, v armádě a ve spolcích připravovala mladé lidi k životu ve svobodné zemi i k její obraně. V aeroklubech létali letci, kteří milovali svoji svobodnou vlast. Nejlepší z nich odcházeli do vojenského letectva. V ČSR však žilo 3,5 milionu sudetských Němců. Měli všechna oběanská práva i poslance v parlamentu. Pomocí hitlerovské propagandy se nechali přesvědčit, že jim bude lépe v Hitlerově Velkoněmecké říši. Nechávali se v Německu cvičit v terorizmu a v ČSR vraždili v pohraničí české obyvatele. Chtěli uloupit pohraniční území, která patřila k Českému státu více než 1000 let. Spojenci ČSR Francie a Velká Británie podepsali s Hitlerem v Mnichově dohodu, která Německu tato území poskytla. ČSR tuto dohodu společně nadiktovali za Hitlerův slib, že nebude mít další územní požadavky. Z českého pohraničí bylo vyhnáno přes 300 tisíc Čechů. 600 tisíc Čechů zůstalo na Němci okupovaných územích jako nesvobodní a bezprávní obyvatelé. Winston Churchill nazval dohodu hanbou a předpovídal, že Hitler slib nedodrží a k válce stejně dojde. Za půl roku Německo okupovalo zbytek Českých zemí a zotročilo svobodnou zemi. Čechům Němci znemožnili svobodně žít, cestovat i létat. Němci se k Čechům chovali nesrovnatelně hůře, než před tím v ČSR Češi k Němcům. Každý již viděl, že Hitler žádné sliby nedodržuje. Češi začali z okupované vlasti utíkat a po začátku válkv l.září 1939 vstupovali do zahraničních armád spojenců, aby pomohli osvobodit svoji zotročenou vlast. Létali v Polsku, ve Francii, Velké Británii a v Sovětském svazu. Cesty útěků byly nebezpečné, velmi těžkou situaci měli letci, kteří se po porážce Polska dostali do sovětských vězení. Velmi riskantní útěky byly též přes Slovensko a Maďarsko. Další letci se zapojili do domácího odboje. V průběhu války mnozí položili své životy a další byli zraněni. Po vítězné válce se ti, kteří přežili, vrátili domů. Po třech letech svobody Stalin s československými komunisty zavedl v ČSR diktaturu proletariátu a začalo kruté pronásledování odpůrců totality, které postihlo i statečné letce. Vyhazovali je z vojenského letectva 1 z aeroklubů, věznili a pronásledovali i jejich rodiny. Některým se podařilo opět uprchnout za hranice. Po pádu totality v roce 1989 byli letci rehabilitováni a pokud ještě žili a zdraví jim to dovolilo, zapojili se do veřejného života. Byli i častými hosty Aeroklubu Plzeň - Letkov. Generál Miroslav Štandera, čestný člen aeroklubu s námi stále létá. Vysvětlil nám, proč se svými kamarády odešel bojovat za obnovu ČSR: ”byli jsme Masarykovo děti, nemohli jsme se stát Hitlerovými otroky „.

 

Dále následuje přehled plzeňských letců, kteří se zapojili do boje za svobodu.


ČLENOVÉ ZÁPADOČESKÉHO AEROKLUBU (ZA) A PLZEŇŠTÍ RODÁCI V RAF 1940-1945

 

1.

AUER Hanuš

 

 

24.

KAŠPAR Antonín

+

ZA

F

47.

ROZUM Alois

t

ZA

F

2.

BALÍK Karel

 

P

25.

KESTLER Jiří

 

ZA

 

48.

SALZ Karel

t

ZA

 

3.

BAUMBRUK Bohumilt

ZA

F

26.

KESTLER Oldřich

t

ZA

FP

49.

SEDLÁKOVÁ Edita

 

 

 

4.

BENEŠ Jaroslav

ZA

F

27.

KOERPER Rudolf

 

ZA

 

50.

SEJPKA František

 

 

 

5.

BENIŠ Viktor

 

 

28.

KOUKOLÍK Karel

 

 

F

51.

SEMLER Hanuš

 

 

 

6.

BLAHNA Václav +

ZA

 

29.

KŘEPEL Jindřich

t

ZA

 

52.

SCHWARZ Jiří

t

ZA

F

7.

BLAHOVEC Jaroslav

 

 

30.

KŘIVÁČEK František

 

 

53.

SOUKUP Vilém

t

ZA

F

8.

BRAND Václav

ZA

 

31.

KUČERA Jaroslav

t

ZA

F

54.

STACH Josef

 

ZA

F

9.

BRE JCHA Antonín

 

F

32.

LIŠKA Antonín

 

 

F

55.

SVĚTLÍK Ladislav

 

ZA

F

10.

DRNEK Miroslav t

ZA

 

33.

MAREK František

t

ZA

F

56.

ŠAMBERGER Ondřej

t

ZA

 

11.

DVOŘÁK Antonín

ZA

F

34.

MAREŠ František

 

ZA

F

57.

ŠINDELÁŘ Václav

t

ZA

F

12.

FIALA Rudolf

ZA

F

35.

MAŠÁT Jan Josef

 

 

F

58.

ŠKACH Antonín

t

ZA

P

13.

FIKRLE Jasmín

 

 

36.

MIRTL Miroslav

 

ZA

F

59.

ŠLOUF Karel

 

ZA

F

14.

FÍNA Jiří t

ZA

F

37.

NOSEK Vilém

+

ZA

F

60.

ŠLOUF Václav

 

ZA

F

15.

FIŠERA Josef +

ZA

F

38.

PAVLÍK Karel

+

ZA

 

61.

ŠVERMA Arnošt

 

 

 

16.

GRÁB Otto

 

 

39.

PEROUTKA Stanislav

 

ZA

F

62.

TRNKA Václav

 

 

 

17.

HARTMAN Jiří

ZA

F

40.

PETR Miroslav

t

ZA

 

63.

TŘÍSKA Arnošt

 

ZA

 

18.

HOFRICHTER Jaroslav

ZA

 

41.

PLZÁK Stanislav

t

ZA

F

64.

VALENTA Josef

 

 

 

19.

HOLOUBEK František

 

 

42.

POKORNÝ František

t

ZA

 

65.

VYHNIS Jaroslav

 

ZA P

20.

HOŘEJŠÍ Oldřich

ZA

F

43.

POŠTA Karel

 

ZA

F

66.

WEISL Otto

 

 

 

21.

HURT Karel +

ZA

 

44.

PROKOP Jan

 

ZA

F

67.

ZÁLESKÝ Alois

t

ZA

F

22.

IRVING Jan Roman

ZA

F

45.

PROKOPEC Josef

 

ZA

 

68.

ZÁŘECKÝ Jindřich

 

ZA

F

23.

JÍLEK Josef

ZA

 

46.

ROUBÍK Jan (Hanuš)

 

ZA

 

69.

ZOUL Stanislav

 

 

 

 

t PADLI VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE 1939 - 1945

 

POPRAVENI ZA NACISTICKÉ OKUPACE 1939 -1945

ČERNÝ Vladimír, JINDRA Emilian, FIALA Zdeněk, HAMŠÍK Josef, JURÁNEK Jiří, KOVAŘÍK Václav, KRATOCHVÍL Vladimír, LUKEŠ Bohumil, PAVLÍK Jindřich, PLACÁK Jan, PSOHLAVEC Alois, ŽENÍŠEK František, SVOBODA Václav

 

PŘÍSLUŠNÍCI RAF - ČLENI ZÁPADOČESKÉHO AEROKLUBU NEBO AEROKLUBU PLZEŇ-LETKOV PO ROCE 1945

LIŠKA Antonín, ŠTANDERA Miroslav, VESELÝ Vlastimil

 

PO PORÁŽCE POLSKA UVĚZNĚN V SOVĚTSKÉM GULAGU, PROPUŠTĚN VSTOUPIL DO l.ČS BRIGÁDY V SSSR A R 1943 DO l.ČS LETECKÉHO PLUKU ZVOLENSKEHO : SMEJKAL Ladislav


V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE: HAUER Josef, RAJS Josef